Have a question?
Bericht verzonden Sluiten

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 02-sep-2023
Effectieve datum 02-sep-2023

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van AQUS LEARNING, Houwstraat 36, Antwerpen 2580 Beerzel, België, e-mail: info@aqus.be, telefoon: 015 65 54 40 met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt (https://www.aqus.be) (de “Dienst”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hiermee niet instemt, hebt u geen toegang tot of gebruik van de Dienst.

We kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen zonder enige voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid wordt van kracht 180 dagen nadat het herziene beleid op de Dienst is geplaatst, en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd zal uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid constitueren. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te controleren.

Informatie die we verzamelen:

We zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

– Naam
– E-mail
– Mobiel
– Adres
– Betaalinformatie

Hoe we uw informatie gebruiken:

We zullen de informatie die we over u verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden:

– Marketing/Promotioneel
– Aanmaken van een gebruikersaccount
– Verzamelen van klantfeedback
– Ondersteuning
– Administratieve informatie
– Gerichte advertenties
– Beheer van klantbestellingen

Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en uw informatie alleen gebruiken nadat we uw toestemming hebben ontvangen en dan alleen voor de doel(en) waarvoor u toestemming hebt verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te handelen.

Bewaring van uw informatie:

We zullen uw persoonlijke informatie bij ons bewaren gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikersaccounts inactief blijven, of zolang als we deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor deze is verzameld, zoals beschreven in dit Privacybeleid. We moeten bepaalde informatie mogelijk langer bewaren, zoals voor het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen zoals handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enzovoort. Restinformatie en geaggregeerde informatie, die u niet direct of indirect identificeert, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Uw rechten:

Afhankelijk van de geldende wetgeving heeft u mogelijk het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren of te wissen, een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of bezwaar te maken tegen deze verwerking, ons te vragen uw persoonlijke informatie aan een andere entiteit over te dragen, uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit, en andere rechten die relevant kunnen zijn onder toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@aqus.be. We zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U kunt zich afmelden voor directe marketingcommunicatie of het profileren dat we uitvoeren voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen via info@aqus.be.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken, of als u uw toestemming voor verwerking van dezelfde informatie intrekt voor de vereiste doeleinden, u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

Cookies en meer:

Om meer te weten te komen over hoe we deze trackingtechnologieën gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze technologieën, verwijzen we u naar ons Cookiebeleid.

Beveiliging:

De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons, en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute beveiliging garanderen, en bijgevolg kunnen we de beveiliging van informatie die u naar ons verzendt niet verzekeren of garanderen, en doet u dit op eigen risico.

Links naar derde partijen en het gebruik van uw informatie:

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derde partijen, inclusief derde partijen die een website of dienst kunnen aanbieden die toegankelijk is via een link op de Dienst. We raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van websites of diensten van derde partijen.

Klachten/Data Protection Officer:

Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u contact opnemen met onze Klachtenfunctionaris op AQUS LEARNING, Houwstraat 36, e-mail: info@aqus.be. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.